Het Mysterie van de Haven

Als rechercheur bij de zeehavenpolitie Rotterdam doe je onderzoek naar haven gerelateerde criminaliteit die de veiligheid, het belang en de integriteit van de haven raken. Momenteel doe je onderzoek naar criminele netwerken die zich bezig houden met het smokkelen van illegale handel. Alle schepen die Rotterdam binnenkomen, worden door een computersysteem automatisch administratief gecontroleerd. Op basis van een risicoanalyse worden er schepen geselecteerd voor een fysieke controle. Bij een fysieke controle gaan de grenstoezichthouders aan boord om bemanningslijsten, bemanning en paspoorten te controleren. Zij kijken of de verblijfsrechtelijke status, zeemansboekjes en andere papieren in orde zijn. Tijdens één van de controles hebben jouw collega’s een verdachte kist gevonden. Alle bemanningsleden hebben een kist met hierin hun persoonlijke bezittingen. De eigenaar van deze kist is echter in geen velden of wegen te bekennen. Lukt het jullie om het mysterie van de haven binnen de tijd op te lossen?

Reserveer nu! Start de Escape Kist
  • 110 minuten speelplezier
  • Geschikt voor 2-6 spelers
  • Thuis te spelen
  • Kinderen kunnen meespelen