Het Mysterie van de Haven

Als rechercheur bij de zeehavenpolitie Rotterdam doe je onderzoek naar haven gerelateerde criminaliteit die de veiligheid, het belang en de integriteit van de haven raken. Momenteel doe je onderzoek naar criminele netwerken die zich bezig houden met het smokkelen van illegale handel. Alle schepen die Rotterdam binnenkomen, worden door een computersysteem automatisch administratief gecontroleerd. Op basis van een risicoanalyse worden er schepen geselecteerd voor een fysieke controle. Bij een fysieke controle gaan de grenstoezichthouders aan boord om bemanningslijsten, bemanning en paspoorten te controleren. Zij kijken of de verblijfsrechtelijke status, zeemansboekjes en andere papieren in orde zijn. Tijdens één van de controles hebben jouw collega’s een verdachte kist gevonden. Alle bemanningsleden hebben een kist met hierin hun persoonlijke bezittingen. De eigenaar van deze kist is echter in geen velden of wegen te bekennen. Lukt het jullie om het mysterie van de haven binnen de tijd op te lossen?

Reserveer nu! Start de Escape Kist

Operatie G.O.O.S.P.

Je werkt als inlichtingenofficier bij Europol bij de afdeling EC3. Europol heeft deze afdeling opgericht om de rechtshandhavingsreactie op cybercriminaliteit in de EU te versterken en zo Europese burgers, bedrijven en overheden te helpen beschermen tegen online criminaliteit. Zojuist ontving je vanuit anonieme bron een transport kist. Het enige dat je weet is dat de kist verstuurd is vanuit het Belgische consulaat in Oblak, de hoofdstad van Bladistan. Alle alarmbellen gaan direct rinkelen, dit kan geen toeval zijn! De afdeling EC3 is momenteel bezig met een geheime operatie in Oblak. Eén van je collega’s is undercover bij een verdacht bedrijf. Het bedrijf lijkt een dekmantel te zijn voor een criminele organisatie op het gebied van cybercriminaliteit. Sinds een paar weken hebben jullie geen contact meer met de desbetreffende undercover agente. Dit is wel vaker voorgekomen maar je begint je nu toch wel zorgen te maken. Moet operatie G.O.O.S.P. in werking worden gesteld?

Reserveer nu! Start de Escape Kist